Axel Dalli-Max, SK

21.10.2012 Banská Bystrica Olga Komissarova EX 1, CAC, BIV
20.10.2012 Banská Bystrica Tatiana Bojko EX 1, CAC

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Dalli-Max*SK. All rights reserved.
Fotografia : Jozef Jurga - Prezentované fotografie podliehajú autorským právam.